شکوفه های بهاری مرکبات در جهرم :::  ارسالی ← جواد حق پرست
آغاز عملیات اجرایی دو باند شدم محور لار -قیر :::  ارسالی ← جواد حقیقت پرست
گياهي خوشبو در كوههاي بنارويه :::  ارسالی ← M. PKY
:::  ارسالی ←
سرطان های دستگاه گوارش :::  ارسالی ←
دکلمه :::  ارسالی ←
کاکو جمال - لهجه شیرازی :::  ارسالی ←
حیات وحش پارک ملی بهرام گور در شهرستان نی ریز :::  ارسالی ←
مزرعه گل آفتاب گردان،مرودشت :::  ارسالی ← رامین حق پرست
اولین اجرای گروه سرود آباده درمشهدمقدس :::  ارسالی ←
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان