همدردی جواد خیابانی با زلزله شب گذشته کرمانشاه
مداحی حماسی از یزد :::  ارسالی ← آقای نادر شکریان
عکس ارسالی از مراسم شیرخوارگان حسینی 96 :::  ارسالی ← آقای نادری
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان