سد معبر :::  ارسالی ← علی
غروب آفتاب :::  ارسالی ← M .nader
طبیعت :::  ارسالی ← رسول
شب یلدا :::  ارسالی ← Gomnam
کوچه ها :::  ارسالی ← . آرتین
غروب آفتاب :::  ارسالی ← A
چای روی آتش :::  ارسالی ← ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌
تسلیت کرمانشاه :::  ارسالی ← مهرداد گلرنگیان
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان