سوره فاطر :::  ارسالی ← سید
سوره شمس :::  ارسالی ← سید
مرد زندگی (خواستگاری) :::  ارسالی ← سید
شوهر ماشینی :::  ارسالی ← سید
خوشبختی یا بدبختی :::  ارسالی ← سید
خبررسانی تدریجی :::  ارسالی ← سید
طبیعت روستای اسفندیار :::  ارسالی ← صادق ملایی
فردوس - قلعه حسن آباد :::  ارسالی ← علیرضا قربان زاده
بیرجند - روستای دهتک :::  ارسالی ← مرتضی معتمدی
مود - مزار کاهی :::  ارسالی ← رمضان فنودی
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان