وای امان از دل زینب
شب یلدا :::  ارسالی ← #artists leather hoda#
مثل همیشه به من نگاه کن خدا :::  ارسالی ←
حالمو زیبا کن-محمد علیزاده :::  ارسالی ←
خدای احساس(سلام آقا) :::  ارسالی ← تحول در زندگی
زیارت عاشورا-حاج میثم مطیعی :::  ارسالی ← تحول در زندگی
آیت الکرسی :::  ارسالی ← تحول در زندگی
بیانات رهبری :::  ارسالی ← Arad
عرفه ای در کنار مادرم :::  ارسالی ← اعظم
احترام به پدر و مادر :::  ارسالی ← زهرا اکبری
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان