ده رویشانه به ده نگی کاکه سینا رستمی :::  ارسالی ← سینا
بدون شرح... :::  ارسالی ← امید صالح پور
جدا کردن تخمه آفتابگردان به سبکی جدید :::  ارسالی ← هادی مریوانی
اجرای زیبای آهنگ "به رده به رده" استاد زیرک توسط بچه های کامیاران :::  ارسالی ← آزادی
دابسمش کا ئه وله :::  ارسالی ← رضا فتحی از سقز
هه لپه رکی سی جار (گوله ریزان) :::  ارسالی ← Mehdi Azadi
گورانی ئامان (زکریا) :::  ارسالی ← حیدری
نامه های زیرخاکی کا ئه وله :::  ارسالی ← فواد
که تانه و که تانه - حسن زیرک :::  ارسالی ← جعفر
گورانی شایی - ایوب علی :::  ارسالی ← آزاد
گورانی گریان - شفیع رحمانی :::  ارسالی ← محمد
siavash :::  ارسالی ← siavash
سارو :::  ارسالی ← سارو
نفس ابراهیمی از جوانرود :::  ارسالی ← مختار ابراهیمی
ده شتی گه‌وره، سه‌ر به ناوچه‌ی ئارمه رده :::  ارسالی ← ئه‌میری فرجی
:::  ارسالی ← گه زیزه
کچه کورد :::  ارسالی ← شیخ
خانواده احمد زاده از تکاب :::  ارسالی ← سعدی
چریکه ی شه و :::  ارسالی ← دل آینه ی دله
نفس ابراهیمی از جوانرود :::  ارسالی ← مختار ابراهیمی
چریکه ی شه و :::  ارسالی ← شیخ
ملیا فیضی از بوکان :::  ارسالی ← بهترین دوست قرآن
سولین کاردار از سقز :::  ارسالی ← SAMAN
بیشتر
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان