اجرای زیبای آهنگ "به رده به رده" استاد زیرک توسط بچه های کامیاران
ده رویشانه به ده نگی کاکه سینا رستمی :::  ارسالی ← سینا
بدون شرح... :::  ارسالی ← امید صالح پور
جدا کردن تخمه آفتابگردان به سبکی جدید :::  ارسالی ← هادی مریوانی
دابسمش کا ئه وله :::  ارسالی ← رضا فتحی از سقز
هه لپه رکی سی جار (گوله ریزان) :::  ارسالی ← Mehdi Azadi
خلاقیت بچه های روستایی در برنامه سازی :::  ارسالی ← بچه های روستای کنگرآباد
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان