لطفا برای بزرگنمایی بر روی عکس مورد نظر کلیک کنید.
img
img
سارو :::  ارسالی ← سارو
img
img
ده شتی گه‌وره، سه‌ر به ناوچه‌ی ئارمه رده :::  ارسالی ← ئه‌میری فرجی
img
img
:::  ارسالی ← گه زیزه
img
img
کچه کورد :::  ارسالی ← شیخ
img
img
نفس ابراهیمی از جوانرود :::  ارسالی ← مختار ابراهیمی
img
img
ملیا فیضی از بوکان :::  ارسالی ← بهترین دوست قرآن
img
img
سولین کاردار از سقز :::  ارسالی ← SAMAN
img
img
ایلین خانم از سنندج :::  ارسالی ←
img
img
دیارحیدری له ئاوایی گۆڵانە :::  ارسالی ← هوارگه
img
img
:::  ارسالی ← بهمن تمبرنسب
img
img
:::  ارسالی ← Nader Babakhani
img
img
:::  ارسالی ← Taleb Nasseri
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان