افتتاح محور منجیل - رودبار :::  ارسالی ← Shahram Mohseni
قزوین به سوی نوروز 96 :::  ارسالی ← Shahram Mohseni
:::  ارسالی ← Shahram Mohseni
حضور گسترده مردم استان قزوین در مراسم تشیع و خاکسپاری حضرت آیت ا... باریک بین :::  ارسالی ← Yaghob Amini
کنسرت حامد همایون در قزوین :::  ارسالی ← EHSAN_QIRIB
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان