قدردانی امام جمعه موقت البرز(الوند) از عملکرد صدا وسیما مرکز قزوین در ماه رمضان :::  ارسالی ← Javid
قدردانی استاندار قزوین از عملکرد صدا وسیما مرکز قزوین در ماه رمضان :::  ارسالی ← Javid
قدردانی امام جمعه موقت قزوین از عملکرد صدا وسیما مرکز قزوین در ماه رمضان :::  ارسالی ← Javid
قدردانی امام جمعه موقت قزوین از عملکرد صدا وسیما مرکز قزوین در ماه رمضان :::  ارسالی ← Javid
روز جهانی قدس 96-قزوین :::  ارسالی ← Yaghob Amini
راهپیمایی روز قدس-قزوین خیابان امام خمینی(ره) :::  ارسالی ← Mohsen Siyahkali
آموزش های فنی و حرفه ای :::  ارسالی ← M .......
توت فرنگی جنگلی (ارگانیک) :::  ارسالی ← Yaghob Amini
قدس 96-میدان آزادی قزوین :::  ارسالی ← Mohsen Siyahkali
راهپیمایی روز قدس 96-قزوین :::  ارسالی ← Mohsen Siyahkali
پشتیبانی مرکز قزوین از انعکاس روز قدس :::  ارسالی ← Mohsen Siyahkali
شب بیست و یکم ماه رمضان-امامزاده حسین(ع) :::  ارسالی ← Javid
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان