دارم میام به سمت کربلای تو :::  ارسالی ← Yaghob Amini
از علی آموز اخلاص عمل :::  ارسالی ← معصومه♡♡
سخنرانی آیت الله اسلامی پیرامون قدس :::  ارسالی ← Yaghob Amini
بیانیه پایانی روز جهانی قدس 96-قزوین :::  ارسالی ← Yaghob Amini
شهر باران :::  ارسالی ← Yaghob Amini
خرمشهر آزاد شد :::  ارسالی ← آمین
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان