قدردانی امام جمعه موقت قزوین از عملکرد صدا وسیما مرکز قزوین در ماه رمضان
قدردانی امام جمعه موقت البرز(الوند) از عملکرد صدا وسیما مرکز قزوین در ماه رمضان :::  ارسالی ← Javid
قدردانی استاندار قزوین از عملکرد صدا وسیما مرکز قزوین در ماه رمضان :::  ارسالی ← Javid
قدردانی امام جمعه موقت قزوین از عملکرد صدا وسیما مرکز قزوین در ماه رمضان :::  ارسالی ← Javid
راهپیمایی روز قدس-قزوین خیابان امام خمینی(ره) :::  ارسالی ← Mohsen Siyahkali
قدس 96-میدان میرعماد قزوین :::  ارسالی ← Yaghob Amini
روز جهانی قدس 96-قزوین :::  ارسالی ← Yaghob Amini
دعوت به راهپیمایی روز قدس :::  ارسالی ← Yaghob Amini
مسیرهای راهپیمایی روز قدس در استان قزوین :::  ارسالی ← Yaghob Amini
آبشار زیبای خارود - الموت غربی :::  ارسالی ← Javid
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان