مشکلات اهالی روستای کرمجگان :::  ارسالی ← Ř€žã
احمقی به عنوان رییس جمهور قدرتمندترین کشور دنیا :::  ارسالی ← @esfandih
سوارکاری استان قم :::  ارسالی ← Mohsen
سلام زندگی :::  ارسالی ← ساسان هاشمی
دود اسپند میکروب کش است اما بعلت داشتن سم harmaline برای زنان باردار خطرناک است و باعث سقط جنین میشود :::  ارسالی ← Zahra
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان