آیا میدانید چرا شناگران ماهر هم در سدها غرق می شوند؟ :::  ارسالی ← قاسم
بار هر دستی بدی با همون دست میگیری! :::  ارسالی ← سارا
تقلب به این راحتی :::  ارسالی ← 1142
پارک 7 بعدی با لمس و احساس بو ... :::  ارسالی ← علی
- :::  ارسالی ← حسین
دلتون شکست مارو هم دعا کنید :::  ارسالی ← علی
کریم خانی آمده‌ام، آمدم ای شاه پناهم بده :::  ارسالی ← یاری
معجزه مادر :::  ارسالی ← زهرا
زینب زینب l نوحه معروف مرحوم سلیم موذن زاده اردبیلی :::  ارسالی ← یاری
سلام و درود خدا بر یگانه بانوئی که در عرش الهی محبوب ملائکه بود. :::  ارسالی ← زهرا
داغلار آغلار :::  ارسالی ← آیدین
خط، زبانِ دست است. :::  ارسالی ← زهرا
مهربانی.... :::  ارسالی ← زهرا
امام_صادق (علیه السلام) زراعت كنيد و درخت بکارید ؛ به خدا قسم آدميان كارى برتر و پاك تر از این نكرده اند :::  ارسالی ← زهرا
صله رحم، عمر را زیاد و فقر را دور می سازد. :::  ارسالی ← @h_Bazmi
همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید.. :::  ارسالی ← رضا
صبحتون شادمانه :::  ارسالی ← 1142
دعایی برای گشایش در کارها :::  ارسالی ← زهرا
رژیم اصلی :::  ارسالی ← رعنا
رقیب اصلی :::  ارسالی ← حامد
بسوی آینده ... :::  ارسالی ← علیمی
تربیت چند زبانی :::  ارسالی ← 1142
رازهای شاد بودن :::  ارسالی ← حاتمی
بیشتر
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان