لطفا برای بزرگنمایی بر روی عکس مورد نظر کلیک کنید.
img
img
خط، زبانِ دست است. :::  ارسالی ← زهرا
img
img
صله رحم، عمر را زیاد و فقر را دور می سازد. :::  ارسالی ← @h_Bazmi
img
img
رقیب اصلی :::  ارسالی ← حامد
img
img
خدایا.... :::  ارسالی ← ب
img
img
خدای من .... :::  ارسالی ← زهرا
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان