کریم خانی آمده‌ام، آمدم ای شاه پناهم بده
معجزه مادر :::  ارسالی ← زهرا
داغلار آغلار :::  ارسالی ← آیدین
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان