مراسم عزاداری شب نوزدهم ماه مبارک رمضان و ضربت خوردن حضرت علی (ع) در مسجد جامع شهر چهاربرج :::  ارسالی ← آذربایجان
:::  ارسالی ← جواد رستم زاده
:::  ارسالی ← منوچهر ستارفام
:::  ارسالی ← آذربایجان
:::  ارسالی ← آذربایجان
جمع آوری گندم از مزارع کشاورزی روستای پکاچیک شهرستان خوی :::  ارسالی ← No name
:::  ارسالی ← محیا جونم
مراسم صبحگاه مشترک رزمایش الی بیت المقدس بخش مرحمت آباد ، چهاربرج :::  ارسالی ← آذربایجان
:::  ارسالی ←
جوجه ای که بصورت عجاب انگیزی چهار پا و چهار بال داره :::  ارسالی ← آذربایجان
:::  ارسالی ← سئوگی دنیز
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان