مراسم عزاداری شب نوزدهم ماه مبارک رمضان و ضربت خوردن حضرت علی (ع) در مسجد جامع شهر چهاربرج :::  ارسالی ← آذربایجان
:::  ارسالی ← جواد رستم زاده
:::  ارسالی ← منوچهر ستارفام
:::  ارسالی ← Mortaza Hp
تفاق عجیب در میاندوآب باز شدن حفره های زیر زمینی درروستای چالخاماز ازتوابع باروق که خود به خود آتش می گیرد :::  ارسالی ← °•°@mìř
:::  ارسالی ← Yasaman
:::  ارسالی ← Tara
:::  ارسالی ← Z
:::  ارسالی ← سئوگی دنیز
:::  ارسالی ← @h.s.h
:::  ارسالی ← farzad
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان