مراسم عزاداری شب نوزدهم ماه مبارک رمضان و ضربت خوردن حضرت علی (ع) در مسجد جامع شهر چهاربرج :::  ارسالی ← آذربایجان
:::  ارسالی ← جواد رستم زاده
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان