مراسم عزاداری شب نوزدهم ماه مبارک رمضان و ضربت خوردن حضرت علی (ع) در مسجد جامع شهر چهاربرج
:::  ارسالی ← جواد رستم زاده
:::  ارسالی ← منوچهر ستارفام
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان