ریحانه کوچولو :::  ارسالی ← ریحانه
ارسالی از فرشته امیری :::  ارسالی ← Fereshteh Bahrami
گل رز با سبزیجات و میو ها :::  ارسالی ← صدا و سیمای زنجان
:::  ارسالی ← Chitra Leather
:::  ارسالی ← فقط خدا
تصاویر ارسالی- منظره- جاده خاکی :::  ارسالی ← M
تزیین سالاد - برنامه خانواده- ارسال کننده: آیسان :::  ارسالی ← آیسان
تصاویر ارسالی- تزیین غذا - برنامه آلاچیق :::  ارسالی ← آیسان
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان